Avís legal

Benvingut a la pàgina web jordigiribets.com

A continuació us exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web us atorga el rol d’usuari d’aquesta i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document

Identificació

Aquesta pàgina web és propietat de JORDI GIRIBETS MONTAL SLU (d’ara endavant ” JORDI GIRIBETS MONTAL “), amb CIF B64060254 i domicili CARRER DEL PINTOR PABLO PICASSO, 1,3 ( CP 08213 ), adreça electrònica de contacte info@jordigiribets. web ha estat desenvolupada per l’empresa Latevaweb.com.

La societat JORDI GIRIBETS MONTAL SLU amb CIF: B64060254 figura inscrita al REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA, al tom 38376, foli 206, full B-324380. La societat té per objecte el comerç a l’engròs de fusta, productes semielaborats de fusta artificial i suro així com el comerç a l’engròs de fusteria i articles de fusta per a la construcció.

Normes d’utilització

Com a usuari d’aquesta pàgina web, heu d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta pàgina web o un mal funcionament d’aquesta, incloent-hi la introducció de virus o similars.

Propietat intel·lectual

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que el www.jordigiribets.com és un domini de l’empresa JORDI GIRIBETS MONTAL SLU amb domicili social CARRER DEL PINTOR PABLO PICASSO, 1,3 ( CP 08213 ), a BARCELONA.

Quan faci una comanda, el Client accepta sense reserves aquest avís legal, amb les condicions que haurà de llegir i acceptar durant el procés de compra.

JORDI GIRIBETS MONTAL presenta els seus productes en aquesta pàgina web amb les imatges i textos de la manera més realista possible, amb la màxima diligència i precisió. No obstant això, el color que apareix a la pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació. En cas de dubte preguem que abans de la compra contacteu amb nosaltres.

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i ocasionalment també poden incloure les despeses de lliurament. Abans de fer una comanda, el Client podrà conèixer al detall aquests imports. La comanda s’entendrà legalment realitzada quan el Client premi “Acceptar” a la pantalla de confirmació de la comanda. JORDI GIRIBETS MONTAL no enviarà els productes de la comanda fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

La normativa europea promou la resolució mitjançant larbitratge de litigis en matèria de comerç electrònic. Més informació a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Responsabilitat

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

JORDI GIRIBETS MONTAL no és responsable de la informació i d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

JORDI GIRIBETS MONTAL no es fa responsable dels perjudicis que se’n poguessin derivar, entre d’altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant lús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix.
  • L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per part de robots, spiders, … o eines similars emprades per demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposeu una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.