Política de privadesa

Darrera actualització: 18 de setembre del 2023

A JORDI GIRIBETS MONTAL entenem la importància de protegir la seva privadesa i les seves dades personals.

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal assoleix qualsevol tractament de dades que es pugui produir en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o xarxes socials on puguem tenir presència (Facebook, Instagram, YouTube i LinkedIn).

Al final daquest document sespecifica informació especial en el cas de lús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, podeu consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, fer consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privadesa.

Qui és el responsable de les vostres dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per JORDI GIRIBETS MONTAL SLU (d’ara endavant “ JORDI GIRIBETS MONTAL ”) amb domicili social CARRER DEL PINTOR PABLO PICASSO, 1,3 , 08213 POLINYÀ CIF B64060254 , correu electrònic info@jordigiribets.com .

Qui és el delegat de Protecció de Dades Personals?

El delegat de protecció de dades personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a JORDI GIRIBETS MONTAL SLU i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades.

Podreu contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça: info@jordigiribets.com.

Quines dades personals es recullen i quina finalitat tenen?

Detallem les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Apartat Dades

Finalitat

Sol·licitud Accés Àrea Client

Nom, ID client, CIF, correu electrònic, telèfon

Identificar dades client per donar accés als serveis en línia.

Legitimat per la relació contractual.

Sol·licitud Nou Client

Nom, correu electrònic, NIF, Adreça i telèfon

Creació del compte per fer comandes i beneficiar programa fidelització.

Legitimat per la relació contractual.

Comanda online

Nom, adreça, telèfon, correu electrònic, codi postal, ciutat, província, país.

Creació del compte per fer comandes

Formulari de contacte per a clients

Nom, correu electrònic, telèfon

Contestar la pregunta.

Legitimat per la prèvia consulta.

Newsletters

Nom, correu electrònic

Amb el vostre consentiment enviar informació comercial.

Legitimat amb el vostre consentiment.

Consulta producte

Nom, correu electrònic, telèfon, delegació empresa/particular, adreça

Contestar la pregunta.

Legitimat per la prèvia consulta.

Enregistrament d’imatges

Imatges de vídeo i fotografies amb càmeres instal·lades en alguns dels nostres centres, si voleu accedir físicament.

Seguretat a les nostres instal·lacions.

El vostre consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

JORDI GIRIBETS MONTAL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment fer campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

De qualsevol dels apartats anteriors, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a l’empresa JORDI GIRIBETS MONTAL SLU amb direcció a la CALLE DEL PINTOR PABLO PICASSO, 1,3 , 08213 POLINYÀ , o per correu electrònic a l’adreça: info@jordigiribets.com

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.

 1. En compliment duna relació contractual.
 2. Quan ens dóna el consentiment.
 3. Per interès legítim d’empresa per mostrar-vos serveis, productes i iniciatives que us puguin interessar.
 4. Compliment d’obligacions imposades per llei.

Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@jordigiribets.com .

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web oa les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, els atorga els pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracta estrictament per a la finalitat per la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

JORDI GIRIBETS MONTAL adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar les dades personals corresponents a la pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

JORDI GIRIBETS MONTAL guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per a la fi per la qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla al document pertinent.

A qui comunicarem les vostres dades?

JORDI GIRIBETS MONTAL , només cedirà les vostres dades en aquells serveis en els quals s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i els continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

JORDI GIRIBETS MONTAL assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’ USUARI es compromet a fer-ne un ús diligent ia no posar a disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a portar a disposició de l’empresa qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades personals?

Drets

Contingut

Accés

Podreu consultar les dades personals gestionades per JORDI GIRIBETS MONTAL.

Rectificació

Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes.

Supressió

Podreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.

Oposició

Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els casos següents: 

1.       Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les dades

2.       Quan JORDI GIRIBETS MONTAL no necessiti tractar les seves dades, però les necessiti per a l’exercici.

Portabilitat

Podreu rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d’acord amb la normativa podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça info@jordigiribets.com.

Per exercitar els vostres drets, acompanyeu la vostra sol·licitud d’una còpia del vostre DNI o document acreditatiu de la vostra identitat.

L’exercici dels vostres drets és gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control d’empresa i, per tant, la informació que publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, tot seguit, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa JORDI GIRIBETS MONTAL. En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document quant a la recollida, el tractament i la cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

 1. No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge. responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 2. No enregistrar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

JORDI GIRIBETS MONTAL no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb què tingui amistat cap xarxa social.

JORDI GIRIBETS MONTAL es reserva el dret d’eliminar de les xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com bloquejar o denunciar el perfil autor daquests missatges.

Recomanacions als usuaris/usuàries

 • Reviseu i llegiu les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-vos.
 • Apreneu les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configureu adequadament el grau de privadesa del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publiqueu informació excessiva sobre la vostra vida personal i familiar.
 • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics al vostre perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives en terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers sense el consentiment previ d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per JORDI GIRIBETS MONTAL són:

 • Facebook:
 • Instagram: https://www.instagram.com/fustesgiribets/
 • YouTube:
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fustes-giribets/