Encadellat | Sense Bisellar

Encadellat sense viselar 1

Encadellat | Sense Bisellar

Fusta Encadellada Sense Bisellar

Fusta de pi tractada, acabat raspallat sense bisell i tractament autoclau classe IV.

Tipus de Fusta

Pi Roig

Tractament

Autoclau

Protecció

4

Acabat

Raspallat

Color

Verd

Ùs

Exterior

Vernís

Lasur a l’aigua

Encadellat | Sense Bisellar

Encadellat sense viselar 1

Fusta Encadellada Sense Bisellar

Fusta de pi tractada, acabat raspallat sense bisell i tractament autoclau classe IV.

Tipus de Fusta

Pi Roig

Tractament

Autoclau

Protecció

4

Acabat

Raspallat

Color

Verd

Ùs

Exterior

Vernís

Lasur a l’aigua

Codi

Secció (cm)

Llarg (cm)

04.6662x12200
04.6672x12250
04.6682x12300